İnsan Kaynakları Sürecimiz

İşe Alım sürecimiz:

Günün ihtiyacı ile birlikte şirketin gelecek yıllarında görev alacak kadro ve kişilerin seçimine dikkat ederiz.

İşe alım sürecinde iki kıstas bizim için çok önemlidir. Birincisi adayların ahlaki değerlere sahip olması, ikincisi ise mesleki yeterliliğe sahip olmasıdır.

İşe alım süreçlerinde günümüzün modern işe alım tekniklerini uygularız. Değerlendirme merkezi araçları ile birlikte ciddi bir referans araştırma süreci uygularız. Bu bizim insan kaynağına ne kadar önem verdiğimizin de göstergesidir.

İşe alım sürecinde, diğer birimlerin desteğini önemseriz. Belli yeterlilik seviyelerini geçen aday adaylarının mesleki yeterlilik değerlendirmesi ilgili birimin yönetim kademeleri tarafından yapılır.

Yetiştirilmek üzere alınan kadroların alım süreci için ayrı bir özen gösteririz. Belli gereklilikler ile birlikte mesleki kariyer gelişim hedefleri İnsan Kaynakları Birimi tarafından dikkate alınarak hareket edilir.

 

Yeterlilik gelişimi ve Performans yönetim sürecimiz:

Yeterlilikleri; çalışanda beklenen bilgi, beceri, davranış ve değer gelişimi olarak anlarız.

Yetkinlik yönetimini, Performans yönetimin sistemimizin bir parçası olarak görürüz. Her performans döneminde, değerlendirme yöneticilerinden kendilerine bağlı kadroların yetkinlik değerlendirmesini alırız. Alınan bu değerlendirme sonuçlarını dikkate alarak eğitim planlamalarını daha sağlıklı yapmaya çalışırız.  “ performans-Eğitim- Kariyer” döngüsünü iyi şekilde çalıştırmaya çalışırız. 

 

Eğitim ve Kariyer gelişim sürecimizle:

Eğitim ve gelişim planları ile herkese eşit gelişme hakkı ve rekabet şansı tanırız.

Eğitim gelişim planlarımızın çalışanda isteklendirme ve sağlıklı bir özgüven oluşturmasına katkı yapacağına inanırız.

Çalışana verilen her bir eğitimi, çalışanın kariyer gelişimi açısından bir basamak atlama olarak görürüz. Bir yanda çalışanın yeterlilik gelişimini takip ederiz, diğer yanda çalışanın ciddi performans takibi yaparız, çalışanın üst pozisyonlara ve daha önemli sorumluluklara hazırlanmasını daima hedef ediniriz.

Şirketlerin büyümesi ve gelişimi için eğitim planlarının sürekli ve düzenli şekilde devam ettirilmesine özen gösteririz.

 

İş değerlendirmesi ve ücret yönetim sistemimizle

İşlerin birbirleri ile karşılaştırılması yapılır.

İşlerin değerlendirmesi için kullanılan ölçütler herkes için eşit şekilde kullanılır ve uygulanır.

Çıkan puanlama sonucuna göre şirketin unvan derece aralığı belli olur. Derece aralığına göre adil bir ücret yönetim sistemi oluşturulur, ücret yönetim sisteminin temel parametreleri belirlenir.

Ücret yönetim sisteminin pozisyon bazında ücret pazarı takibi yapılır.

 

Kurumsal iletişim sistemimiz:

Her çalışan için tanımlanmış şifreler ile kurumsal portale giriş izni verilir.

Çalışanlar, tüm kurumsal verilere bu kurumsal portalde ulaşır. Yetkileri çerçevesinde veri değerlendirme, raporlama ve inceleme yetkilerini kullanırlar.

Bilgi sistem güvenliği sağlanmış kurumsal programda, veri kaybının önlemesi ile birlikte sağlıklı bir dijital arşiv oluşturulmasına da özen gösterilir.