AKARYAKIT FIYATLARI

Bayilerimiz asag?da tespit edilen azami akaryak?t sat?s fiyatlar?n? asmamak kayd?yla sat?s fiyatlar?n? serbestce tespit etme hakk?na haizdir.